IndustriMässor

Aktuella Mässor

2022


26 - 27 januari 
Flyttad till 4 - 5 maj
Karlstad


9 - 10 februari
​​​​​​​Flyttad till 26 - 27 okt
Uppsala

30 - 31 mars
Skellefteå

6 - 7 april
Stavanger, Norge

11 - 12 maj
Ålesund, Norge

18 - 19 maj
Umeå

31 augusti - 1 september
Sundsvall

7 - 8 september
Kristiansand, Norge

28 - 29 september
Falun

12 - 13 oktober
Lund

9 -10 november
Kiruna

30 november - 1 december
Örebro


På mässplatsen

Under Mässan erbjuds företag med inriktning mot industri- och tillverkningssektorn att ställa ut och exponera produkter och tjänster i en miljö skräddarsydd för effektiv kundbearbetning.

MONTRAR

När er representant kommer på plats står montern färdig med möbler, matta och belysning.
Allt representanten behöver göra är att packa upp sitt säljmaterial.

MÖTEN

EURO EXPOs IndustriMässor möjliggör värdefulla möten med dem som i högsta grad är intresserade av era produkter och tjänster. Träffa produktions-, drifts-, underhålls-, el-, konstruktions- och inköpsansvariga samt skyddsombud från företagen under lugna och avspända former.

MARKNADSFÖRING

Inför Mässan producerar vi en katalog som tillsammans med biljetter skickas till företagens beslutsfattare.
Varje utställande företag presenteras detaljerat och ges även möjlighet att annonsera.
I lokaltidningen annonserar vi om tid och plats för Mässan.

SAMARBETE

På mässorna skapas en marknadsplats och kontakter etableras för såväl lokala som rikstäckande företag.

UPPFÖLJNING

Efter Mässan får du en förteckning över de företag som bjudits in samt vilka som besökt IndustriMässan.