För besökare

Aktuella mässor 2021

Aktuella mässor 2020

Karlstad

22 - 23 jan

Tromsø

29 - 30 jan

Uppsala

12 - 13 feb

Mer information