För utställare

På mässplatsen

Under Mässan erbjuds företag med inriktning mot industri- och tillverkningssektorn att ställa ut och exponera produkter och tjänster i en miljö skräddarsydd för effektiv kundbearbetning.

MONTRAR

När er representant kommer på plats står montern färdig med
möbler, matta och belysning.
Allt representanten behöver göra är att packa upp sitt säljmaterial.
​​​​​​​

MÖTEN

EURO EXPOs IndustriMässor möjliggör värdefulla möten med dem som i högsta grad är intresserade av era produkter och tjänster.
Träffa produktions-, drifts-, underhålls-, el-, konstruktions- och inköpsansvariga samt skyddsombud från företagen under
lugna och avspända former.

MARKNADSFÖRING

Inför Mässan producerar vi en katalog som tillsammans med biljetter skickas till företagens beslutsfattare.
Varje utställande företag presenteras detaljerat och ges även möjlighet att annonsera.
I lokaltidningen annonserar vi om tid och plats för Mässan.

SAMARBETE

På mässorna skapas en marknadsplats och kontakter etableras för såväl lokala som rikstäckande företag.

UPPFÖLJNING

Efter Mässan får du en förteckning över de företag som bjudits in samt vilka som besökt IndustriMässan.

Aktuella mässor 2022

Mer information