Västerås

25-26 januari 2023

Plats
Västerås Arena (Bombardier Arena)
Vasagatan 89, 722 23 Västerås

Godsadress
Västerås Arena (Bombardier Arena)
Vasagatan 73, 722 23 Västerås

Inflyttningstid
Tisdag 24 januari kl 12.00 – 20.00

Utflyttningtid
Torsdag 26 januari kl 16.00
eller när sista besökaren lämnat mässan.

Godsavhämtning
Fredag 27 januari kl 08.00 - 12.00

Kontakt på mässan​​​​​​​
Lennart Åström +46 (0)70 973 45 96
​​​​​​​
Katalog
Tillgänglig 2 veckor innan mässan

Utställarförteckning

Tillgänglig 4 veckor innan mässan