Nästa mässa träffas vi i Falun!

Möt industrins ledande leverantörer i Lugnets Sporthall och se nya produkter, innovativa material och effektiva lösningar för tillverknings- och processindustrin. Välkommen!
​​​​​​​Se hela vår mässplan här!

Aktuella mässor 

Industrimässor i Norden

  • ​​​​​​​Branschmässor för tillverkande företag
  • Regionala mässor nära er kundkrets
  • Rätt beslutsfattare med 100% kundkontakt
  • Kostnadseffektivt
EURO EXPO's affärsidé sedan 1997 är att arbeta med rationella möten mellan köpare och säljare inom tillverkningsindustrin. Vi hjälper företag att bygga upp affärsrelationer på såväl kort som lång sikt. För att åstadkomma detta bygger vi regionala IndustriMässor nära er kundkrets. De besökande företagen behöver bara avsätta några timmar för att kunna möta er på ​​​​​​​EURO EXPO's IndustriMässa.

​​​​​​​Till industrimässorna bjuder vi in beslutsfattare med el-, drifts-, produktions-, underhålls-, konstruktions- och inköpsansvar samt skyddsombud på regionens tillverkande företag. Genom att ställa ut på våra regionala/lokala industrimässor når ert företag ut till rätt beslutsfattare på ett kostnadseffektivt sätt. Du väljer själv vilka orter och tidpunkter som bäst passar för ditt
​​​​​​​företag att nå kunder ​​​​​​​på olika platser i landet.