Södermanland, Södertälje

27-28 maj

Plats
Scaniarinken, Genetaleden 1
SE-151 59  SÖDERTÄLJE

Godsadress
Scaniarinken/BST-rinken, Genetaleden 1
SE-151 59  SÖDERTÄLJE
​​​​​​​
Inflyttningstid
Tisdag 26 maj, kl 12 – 20.

Utflyttningtid
Torsdag 28 maj, kl 17.

Kontakt på mässan​​​​​​​
Henrik Nordström +46 (0)70 973 45 96
Eddi Bodin +46 (0)70 973 45 92
Jörgen Bodin +46 (0)70 973 45 90
​​​​​​​

​​​​​​​Katalog
Tillgänglig fr o m maj 2020

Utställarförteckning

Tillgänglig fr o m april 2020