Lappland, Kiruna

6-7 november

Plats
Arena Arctica, Kiruna Airport Flygfältsvägen 11
SE-981 41  KIRUNA

Godsadress
Arena Arctica, Kiruna Airport Flygfältsvägen 11
​​​​​​​SE-981 41  KIRUNA

Inflyttningstid
Tisdag 5 nov, kl 12 – 20.

Utflyttningtid
Torsdag 7 nov, kl 17.

Kontakt på mässan​​​​​​​
Henrik Nordström +46 (0)70 973 45 96
Eddi Bodin +46 (0)70 973 45 92
Jörgen Bodin +46 (0)70 973 45 90
​​​​​​​

​​​​​​​Katalog
Tillgänglig fr o m oktober 2019

Utställarförteckning

Tillgänglig fr o m v 41, 2019